خرید pdf کتاب Uncle, Let's Get Married : Volume 4

[ad_1]

همه آنها می گویند پیرمردها دوست دارند دختران لطیف را نیش بزنند ، اما اگر با عموی پیر که دوست ندارد دختران لطیف را غر بزنند چه می شود؟ “” عمو ، بیایید با هم قرار بگذاریم. “” من کوچکترها را دوست ندارم. “پس ، عمو ، بیایید یک سند ازدواج بگیریم. ‘سند ازدواج؟ عجله کن و بخون اگر سخت کار نکنید ، نمی توانید گواهی پایان کار خود را دریافت کنید. ”

[ad_2]

خرید کتاب Uncle, Let's Get Married : Volume 4