خرید pdf کتاب Uncle Wiggily and The Pirates

[ad_1]

بخشی از متن: «روزی روزگاری Curly و Floppy Twistytail وجود داشت ، دو پسر بچه ای که فکر می کردند بازی دزدان دریایی را انجام می دهند. آنها شمشیرهای چوبی تراشیده و یک قایق چوبی ساخته اند. روی قایق آنها از طریق اقیانوس حوض اردک عبور کردند. کرلی با غرغر گفت: “ما به خانه ی ییلاقی دایی ویگیلی خواهیم رفت و او را به اسارت خواهیم برد.” “بعد از دستگیری او چه می کنیم؟” فلاپی را پرسید. کرلی گفت: “او را برای باج بگیرید.”

[ad_2]

خرید کتاب Uncle Wiggily and The Pirates