خرید pdf کتاب Und dann noch die Liebe : Roman

[ad_1]

چه اتفاقی برای عشق می افتد که دنیا وارونه باشد؟ بروکسل 2015. فرانسوا در چشم توفان است. او به عنوان خبرنگار ، هر روز از هرج و مرج در قاره ما گزارش می دهد. بحران مالی در یونان ، جریان پناهندگان در سراسر اروپا ، وحشت در پاریس. اما سپس او با Agápi ، کارمند دولت مشتاق یونان آشنا می شود و ناگهان این س bigال بزرگ مطرح می شود: چگونه می توانیم در دنیایی که هرچه سریعتر و سریع تر می شود ، عشق بورزیم؟ جستجوی فرانسوا برای یافتن پاسخ به سفری به سوی خود تبدیل می شود – که در نهایت خیانت فوق العاده ای به اوج خود می رسد. رمان بزرگ اجتماعی توسط نویسنده پرفروش اشپیگل.

[ad_2]

خرید کتاب Und dann noch die Liebe : Roman