خرید pdf کتاب Und die Füße weit unten : Ein Langgedicht

[ad_1]

“و پاهای بسیار پایین” از تلاش بی وقفه “شما” نامشخص برای عبور از روزها و شب ها حکایت دارد. چه در سینما ، با یک آبجو ، در سخنرانی ، روی تراموا ، همیشه تمسخر و سر و صدا در سر او وجود دارد. او در کتابفروشی است و سعی در خواندن دارد ، اما همه چیز بهم ریخته است. و او خودش را در حال انجام این کار تماشا می کند و خودش را مکانی عجیب و دور می بیند.

[ad_2]

خرید کتاب Und die Füße weit unten : Ein Langgedicht