خرید pdf کتاب Und sagt nicht, ihr hättet nichts gewußt! : Wie Unmoral unsere Zukunft bedroht

[ad_1]

ثروت بیش از حد عده معدودی – فقر شرم آور بسیاری – تخریب طبیعت ، این فقط نوک کوه یخ است! اما این نشان می دهد که شخص قادر به انجام چه کارهای انحرافی است. همه نگاه می کنند ، اما به سختی کسی واکنش نشان می دهد. این مشکل واقعی است. واقعیت این است: آلودگی محیط زیست همراه با طمع پول و رفتار بی احترامی نسبت به همه اشکال زندگی است. تمام اصول اخلاقی به دریا می ریزد. بداخلاقی مانند یک ویروس همه حوزه های جامعه بشری را فرا گرفته است. پیشرفت چشمگیر است! این متن واقعی با شواهد گسترده ، یک زنگ هشدار فوری برای تغییر به تصویری از انسان است که در آن ارزشهای اخلاقی عمل را راهنمایی می کنند. بی اخلاقی از ابتدا ما انسانها را همراهی می کند. اشتیاق ما برای یک زندگی خوب و یک جامعه موفق بی انتها و بین فرهنگی است. از این رو ، قوانین اخلاقی را می توان در تمام سنتهای بزرگ دینی و فلسفی بشر یافت. پیام این است: در برخورد با همسایه و محیط خود احترام بگذارید! انسان باید به جای اینکه بهره بردار طبیعت باشد ، یک مهماندار خردمند طبیعت شود. اگر این درخواست تجدید نظر شود ، بدون شک تمدن ما در معرض خطر است.

[ad_2]

خرید کتاب Und sagt nicht, ihr hättet nichts gewußt! : Wie Unmoral unsere Zukunft bedroht