خرید pdf کتاب Under Fire : How Australia's Violent History Led to Gun Control

[ad_1]

این داستان استرالیا است که با اسلحه اندازه گیری می شود. از رانندگان اتوبوس و سربازان گرفته تا بسیاری از کشاورزان و تیراندازان تفریحی که به حیوانات و یکدیگر شلیک می کنند ، اسلحه بخشی اجتناب ناپذیر از تاریخ استرالیا و شخصیت های آن است. اما همانطور که اسلحه بخشی از هویت مدرن استرالیا بود ، کنترل اسلحه نیز چنین است. پس از کشتار پورت آرتور در سال 1996 ، استرالیا به یک رهبر جهانی در زمینه تنظیم سلاح گرم تبدیل شد. اما حتی قبل از این فاجعه مدت ها بود که س questionsال ها در جریان بود: س questionsالاتی در مورد اینکه چه کسی می تواند چه چیزی را شلیک کند ، کجا و چه زمانی این داستان پاسخ هایی است که ما درباره آن مذاکره کردیم. در زیر آتش ، نیک برودی ، مورخ مشهور مشهور ، نقش اسلحه در استرالیا و چگونگی دور شدن از خط آتش را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Under Fire : How Australia's Violent History Led to Gun Control