خرید pdf کتاب Underestimation

[ad_1]

آنها به او گفتند هرگز قدرت یک زن را دست کم نگیر. اما وقتی ویک ژنده پوش را که در کشتی کوچک بدبخت به مریخ آویخته شده بود ، پیدا کرد ، دانست که آنجا چه انتظار آنها را می کشد. و او می دانست که او خیلی از چیزها را دست کم گرفته است. Algis Budrys نویسنده نامزد Rogue Moon و Michaelmas نامزد دریافت جایزه هوگو و سحابی بود.

[ad_2]

خرید کتاب Underestimation