خرید pdf کتاب Understan

[ad_1]

در سرتاسر فضا و زمان ، در سراسر قاره ها و دهه ها ، شاعر در این جلد از خاطرات و چیزهای کوچک زندگی روزمره برای کشف اسرار عشق و مرگ استفاده می کند. او ایمان و خرافات را بررسی می کند ، گاه گاهی دعا می کند و از دید آشنا و غریب ، پیر و پیر لذت می برد. شاعر در سفر خود گم شده است ، اما نقشه را برای همه و همه جا نگه می دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Understan