خرید pdf کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions

[ad_1]

این کتاب درک کاملی از قراردادهای ساخت و ساز را ارائه می دهد و تعدادی از موضوعات را با استفاده از مثالهای مفصل توضیح می دهد. مهندسان ، مدیران سایت ها ، معماران ، پیمانکاران و سایر متخصصان ساخت و ساز که به دنبال اطلاعات مربوط به قراردادهای ساختمانی هستند می توانند آنها را در یک مکان پیدا کنند. این جلد همچنین به عنوان یک ابزار یادگیری و مرجع برای دانشجویان و مربیان عمل می کند. این کتاب نگاه عمدتا کانادایی دارد و شامل ارجاعاتی از دو سند استاندارد قرارداد ، CCDC (کمیته اسناد ساختمانی کانادا) و FIDIC (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است. به طور خلاصه سایر اسناد مهم قراردادی مورد استفاده در صنعت ساختمان در ایالات متحده و انگلستان را شرح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions