خرید pdf کتاب Understanding Disputes : The Politics of Argument

[ad_1]

آیا اختلافات واقعاً حل و فصل شده است ، یا آیا مردم باید راهی برای جلب آنها و زندگی با عواقب آن پیدا کنند؟ آیا مراحل حل اختلاف در سطح محلی می تواند به محیط وسیع تری منتقل شود؟ در تلاش برای پاسخ به این سالات ، برخی از متخصصان برجسته در انسان شناسی قانون و رفتارهای جنجالی ، نحوه برخورد افراد در محیط های مختلف اجتماعی ، از ایرلند گرفته تا آفریقای شرقی را بررسی می کنند و به دنبال حل یا حل آنها هستند. این حجم تحریک کننده باید مورد توجه هر کسی باشد که نگران افزایش درگیری در بسیاری از مناطق جهان است.

[ad_2]

خرید کتاب Understanding Disputes : The Politics of Argument