خرید pdf کتاب Understanding the Japanese Food and Agrimarket : A Multifaceted Opportunity

[ad_1]

نویسندگان کتاب درک غذای ژاپنی و محصولات کشاورزی (Agrimarket) در مورد نیروهای گسترده ای که بر بازارهای ژاپن تأثیر می گذارند و همچنین شرایط خاص در بازاریابی غلات ، دامها و غذاهای دریایی بحث می کنند. میوه؛ سبزیجات و محصولات چوبی. بسیاری از مشارکت کنندگان به زبان ژاپنی صحبت می کنند و می خوانند و مدتهاست در ژاپن زندگی می کنند. آنها می توانند بینش عمیقی در مورد چگونگی و چگونگی رفتار سیستم توزیع و توزیع ژاپن ارائه دهند. آنها از تخصص خود برای کشف گسترده بازارهای مختلف مواد غذایی و فیبر ژاپنی استفاده می کنند. همانطور که از بازار ژاپن تخریب می کنند ، رویکردهای مختلف سیستماتیک برای تسلط بر بازار مواد غذایی و فیبر ژاپن را برای خوانندگان نشان می دهند. خوانندگان در می یابند که استراتژی های بازاریابی طولانی مدت موثر در ژاپن باید بر اساس اطلاعات تحلیلی صحیح باشد. همکاران فصلهایی را در موضوعات متنوعی از جمله شراب ، محصولات غلات ، گوشت گاو و میوه و سبزیجات متناسب با مواد مورد نیاز ارائه می دهند. برخی از موضوعات خاص تحت پوشش این موارد است: صادرات مواد غذایی ژاپن عمومی ترین بخشها و همچنین بخشهایی است که در بخشهای ویژه محصول یافت شده بسیار جالب است. معلمان و دانش آموزانی که در حال صادرات به بازار ژاپن هستند ، مجذوب ابعاد مختلف ماهیت “متنوع” و امکانات بازار ژاپن می شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Understanding the Japanese Food and Agrimarket : A Multifaceted Opportunity