خرید pdf کتاب Une enfance de guerre : 1939-1948 – Récit

[ad_1]

“وقتی جنگ اعلام شد ، جرارد نه ساله بود و برادرش یازده ساله بود. در آن سن ، آنها فقط تصور مبهمی از وقایع خارج از جهان خود داشتند. او تازه احساس کرد پدر و مادرش مشغول توجه به اخبار رادیو هستند. جرارد در دوران کودکی از سالهای جنگ خود برای ما می گوید: ترس ، گرسنگی ، عدم درک ، خانواده از شهری به شهر دیگر سرگردان می شوند. در خارج از مدرسه ، او زندگی بدون شغل ، اما پر از خطرات را دنبال می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Une enfance de guerre : 1939-1948 – Récit