خرید pdf کتاب Une étincelle de Dieu : La joie d'être disciple-missionnaire pour témoigner du Christ aujourd'hui

[ad_1]

بشارت دادن با روشن شدن توسط آتش روح کمی شبیه قرار دادن جرقه ای از خدا در روح همه است ، نوری که فرد امیدوار است مثمر ثمر باشد. این کار با یک لبخند ، یک کلمه شروع می شود و می تواند به یک گفتگوی خوب منجر شود. برای این کار باید همسایه خود را بدون قضاوت درباره او بدون قید و شرط دوست داشته باشید. پس بیایید جرات کنیم انجیل را با همنوعان خود به اشتراک بگذاریم. این کار به این گواهی می دهد: خداوند به ما که فرزندان او هستیم به ما می دهد تا بر ترس خود غلبه کنیم و مأموریت و مرتد را آغاز کنیم. هر زندگی یک رمز و راز است. اما بزرگترین راز مربوط به تثلیث است.

[ad_2]

خرید کتاب Une étincelle de Dieu : La joie d'être disciple-missionnaire pour témoigner du Christ aujourd'hui