خرید pdf کتاب Une femme à succès : Roman

[ad_1]

یک زن موفق رمانی پیچ و تاب است که در آن داستان یک خانواده ، خانواده آویت ، با تأکید گفته می شود. شخصیت اصلی این رمان ، فینا ، دارای یک زندگی و سیر قطع شده توسط بیماری های مختلف و حوادث ناگوار خواهد بود: تجاوز به عنف که قربانی آن شد ، انکار توسط مادرش ، نوع تقسیم خانه اش ، فرار از پسر بزرگتر او ، ربودن نوزادش اندکی پس از تولد او … اما فینا با زندگی باورنکردنی خود توانست از دامنه بالا رفته و خود را به زیباترین شکل خود به جهان معرفی کند.

[ad_2]

خرید کتاب Une femme à succès : Roman