خرید pdf کتاب Une femme libre à l'orée du XXe siècle : Didine et sa descendance

[ad_1]

دیدین چهره متمایز خانواده مادر نویسنده است. او به لطف استعداد و خلق و خوی خود در سال 1867 در یک محیط متواضع متولد شد ، طی 20 سال به بالای پله های اجتماعی صعود کرد و به عنوان همکار و دوست ژان پاکوین ، خیاط بزرگ شناخته شد. این کتاب ردپای سفر او و فرزندان وی طی بیش از 150 سال است.

[ad_2]

خرید کتاب Une femme libre à l'orée du XXe siècle : Didine et sa descendance