خرید pdf کتاب Une glisse libre : Recueil de poésie

[ad_1]

دنیای ورزش های افراطی را در شعر کشف کنید آزادی اسکی مثل خوشبختی دوست داشتن است که ما هرگز فکر نمی کنیم ، من احساس نمی کنم مثل یک ماجراجو مجموعه ای با لحنی “freeride” که در آن شعر کلاسیک و مدرنیته با هم برخورد می کنند چهره معاصر است. درباره نویسنده وینسنت بوكارد از دوران جوانی آزادانه عمل می كرد. او در کوه ها ، در سر خوردن شهری ، در دریا درگیر شده است … او مجموعه ای به ما می دهد که در آن شعر کلاسیک ، برای بزرگترین لذت خود و لذت شما ، مستقیماً با مدرنیته معاصر در به اصطلاح “دنیای ورزش های شدید” در تعارض است ”

[ad_2]

خرید کتاب Une glisse libre : Recueil de poésie