خرید pdf کتاب Une plume pour Pénélope

[ad_1]

پرنسس پنه لوپه هفته هاست که منتظر تولد ملودی است. او نمی تواند صبر کند تا با بهترین دوستش مهمانی کند! اما وقتی روز بزرگ فرا می رسد … ملودی بیمار است. پنلوپ ناامید است. او هنوز هم می خواهد سالگرد را جشن بگیرد. چه باید کرد؟ او از حکیم پیر روستا که پر به او پیشنهاد می کند کمک می خواهد. چگونه یک پر می تواند به شاهزاده خانم کمک کند؟ مگر اینکه کمی جادویی باشد؟ …

[ad_2]

خرید کتاب Une plume pour Pénélope