خرید pdf کتاب Une trajectoire difficile

[ad_1]

کوسی بین دو فرهنگ بزرگ شده است: فرهنگ بادیارانکه و فرهنگ دیولا. به لطف دایی مادری خود ، اینسا ، او به اندازه کافی خوش شانس بود که در مدرسه فرانسه تحصیل کند. وی به عنوان شهادت قانون اساسی زنان مجبور شد به خاطر پیوند خون با پسر عموی خود ازدواج کند و آبروی پدرش را بشورد. کوسی تحت فشار والدین از فرزندش جدا شده است … رمانی قدرتمند در مضامین عمیق آفریقای غربی. رمانی که در آن زن خود را در قلب دردناک و تپنده آفریقا می بیند.

[ad_2]

خرید کتاب Une trajectoire difficile