خرید pdf کتاب Une vie plus parfaite : Essai rêvé

[ad_1]

آیا وقتی رشته فلسفه ، که نه ادبیات است و نه شعر بیش از روانشناسی ، غالباً مبتنی بر ایده است ، آیا می توانیم از رویاهای خود مقاله ای در زمینه علوم انسانی بنویسیم؟ ؟ در این مقاله رویایی ، نویسنده از ماجراهای شبانه خود شروع می کند تا بی نهایت ایجاد تصاویر ، رازهای آشکار ، همراه با احساسات زنده و احساسات پیچیده را کشف کند. در طول دوره ، او هزار مسیر کوچک را که نمی دانست نمی دانست تا زمانی که با خاطرات دفن شده ای روبرو شد که مدتهاست کنار گذاشته شده اند و به نظر می رسد از رویا بیرون می آیند ، کشف می کند ، که آن را بسیار شبیه ما می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Une vie plus parfaite : Essai rêvé