خرید pdf کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :

[ad_1]

این کار نیروهای آیرودینامیکی را در جریانهای خارجی چسبناک و قابل فشردگی تجزیه و تحلیل می کند. از آنجا که نظریه های نیرو مورد بحث در مورد جریانهای کاملاً چسبناک و قابل فشرده سازی ناویر-استوکس اعمال می شود ، بی نظیر است ، بنابراین می توان آنها را به راحتی با پویایی سیالات محاسباتی ترکیب کرد و بنیادی عمیق برای آیرودینامیک مدرن تشکیل داد. این پایان نامه سه سهم اساسی در آیرودینامیک نظری را فراهم می کند: (2) یک فرمول جهانی و دقیق نیروی کل برای جریان پایدار و علامت های قرص دور از آن. و (3) یک نظریه عمومی نزدیک میدان برای تشخیص دقیق تمام اجزای فیزیکی نیروی آیرودینامیکی و گشتاور آیرودینامیکی.

[ad_2]

خرید کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :