خرید pdf کتاب Unusual Diseases with Common Symptoms : A Clinical Casebook

[ad_1]

این کتاب شامل گزارشات دقیق مواردی از بیماری های غیر معمول با علائم رایج است که بسیاری از آنها در دهه گذشته به دلیل ماهیت ، پیشرفت در درمان پزشکی و شناخت بیشتر بنیادهای خاص در زیست شناسی و ایمونولوژی انسان پدید آمده اند. این بیماری های نادر اکنون باید مورد بررسی قرار گیرند که تشخیص های روزمره دقیقاً با سابقه پزشکی بیمار مطابقت نداشته باشد یا درمان آن با شکست مواجه شود. برخی از این بیماری ها عبارتند از: ازوفاژیت ائوزینوفیلیک ، عفونت بلاستوسیستیس هومینیس و سینوزیت قارچی آلرژیک Paromyces. این فصول شامل نمونه های بالینی مفصلی از طیف گسترده ای از بیماری ها است که بر سیستم های مختلف اندام تأثیر می گذارد. هر مورد توسط: بیماری های غیرمعمول با علائم رایج: یک کتاب مورد بالینی مورد توجه پزشکان فعال و به عنوان یک ابزار آموزشی برای دانشجویان و ساکنان محلی است که روزی با شرایط پیچیده تری از آنچه که در ابتدا ظاهر می شوند روبرو می شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Unusual Diseases with Common Symptoms : A Clinical Casebook