خرید pdf کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants

[ad_1]

این کتاب مواد روان کننده بیولوژیکی مبتنی بر روغن نباتی و کاربردهای آنها در صنعت توزیع برق را پوشش می دهد. روان کننده های پایه روغن نباتی مزایای قابل توجهی نسبت به روان کننده های پایه نفتی دارند ، از جمله تجزیه بیولوژیکی ، بازده هزینه ، تجدیدپذیری و کاهش اثرات زیست محیطی. این کتاب مروری دقیق درباره منابع مربوط به روغنهای گیاهی اصلاح شده ارائه می دهد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تأثیرات آن بر کاربردهای آن در تریبولوژی بحث شده است. این کتاب افزودنیها و مواد افزودنی را برای ایجاد روغنهای گیاهی مناسب برای استفاده به عنوان روغنهای روان کننده و روغنهای ترانسفورماتور در نیروگاهها و شبکههای توزیع برق در بر می گیرد. محتوای کتاب برای محققان و متخصصان و همچنین سیاست گذاران و آژانس های استاندارد مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants