خرید pdf کتاب Wireless Information and Power Transfer: A New Paradigm for Green Communications :

[ad_1]

این کتاب موفقیت در طراحی شبکه های WEH (برداشت بی سیم انرژی) را ارائه می دهد. این فاصله بین WEH را از طریق ارتباطات موج رادیویی و انتقال انرژی ، که در بیشتر قسمتها به طور جداگانه طراحی شده اند ، کاهش می دهد. نویسندگان ، مروری بر RF-EHN ها ، از جمله معماری سیستم و تکنیک های برداشت انرژی RF و برنامه های موجود را ارائه می دهند. آنها همچنین ایده WEH را در کشف جدید اطلاعات ، محدودیت های نظری WEH ، شبکه های حسگر بی سیم ، استفاده از برنامه نویسی کانال مدرن همراه با WEH ، مکانیسم های تخصیص منابع کارآمد انرژی ، طراحی خودکار سازمان یافته و طراحی بازده انرژی و تجارت در تأخیر خاموش کردن انرژی ، پروتکل های خاص برای طراحی ارتباطات کارآمد انرژی ، ارتباطات D2D و بهره وری انرژی ، شبکه های بی سیم مشترک و شبکه های شناختی.

[ad_2]

خرید کتاب Wireless Information and Power Transfer: A New Paradigm for Green Communications :