خرید pdf کتاب Wireless Internet : 9th International Conference, WICON 2016, Haikou, China, December 19-20, 2016, Proceedings

[ad_1]

این کتاب پروتکل داوری شده پس از کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی اینترنت بی سیم ، WICON 2016 است که در دسامبر 2016 در هایکو ، چین برگزار شد. 30 مقاله کامل و 4 مقاله ارسالی از 62 مقاله انتخاب شده و به عناوین زیر تقسیم شده اند: شبکه های حسگر ، امنیت ، شبکه های بی سیم ، اینترنت اشیا.

[ad_2]

خرید کتاب Wireless Internet : 9th International Conference, WICON 2016, Haikou, China, December 19-20, 2016, Proceedings